Měření InBody v Olomouci

Jde o profesionální lékařský přístroj určený k diagnostice a analýze složení těla, který zaručuje jedno z nejpřesnějších měření. Měření na InBody je jedno z nejlepších a nejpřesnějších měření složení lidského těla dostupných v našich podmínkách. Na rozdíl od ručních jednoduchých tukoměrů nebo i speciálních vah neměří jen horní nebo spodní polovinu těla, ale tělo komplexně.

 

Technologie měření na InBody je unikátní na rozdíl od jiných bioimpedančních přístrojů. Používá přímé měření segmentů (DSM-BIA = světově patentovaná technologie). Má 8 dotykových elektrod. Díky své unikátní technologii nepoužívá empirické odhady, ale pracuje s faktickým měřením. Proto pro výsledek měření není důležitý věk, pohlaví ani sportovní aktivita klienta. Jako jediný přístroj má ve své interpretaci nejen výsledky měření, ale také „normální rozmezí“ naměřených veličin = hodnotu, kde by se měl daný jedinec vyskytovat. Výsledky jsou velice přehledné a lehce pochopitelné.

 

InBody230 dokáže změřit nejen lidi s nadváhou či obezitou (váhový rozsah do 250 kg) ale také děti, seniory či sportovce.

 

Užitečné jsou informace o rozložení svalů a tuku a vzájemné vyváženosti jednotlivých partií těla. Zjistíme, jak pracuje váš metabolismus. Také je možné pomocí měření zjistit případné otoky (edémy) v těle, osteoporózu, množství viscerálního (vnitrobřišního) tuku, poruchy příjmu potravy nebo svalovou dysbalanci. Kromě toho budete znát své BMI, procento tělesného tuku, poměr boků a pasu, obvod paže, riziko nadváhy nebo obezity či minimální kalorickou potřebu těla.

 

Pravidelným měřením na přístroji InBody 230 zjistíte, zda je trénink cílený na jednotlivé partie nebo zda dieta pomáhá tam, kde má. Měření vám pomůže odhalit nedostatky.

Pravidelné vyšetření na InBody je velmi motivační, jelikož můžete vidět všechny změny, které se v těle odehrávají při změně stravovacích návyků a zvýšení pohybové aktivity.

 

V případě, že se rozhodnete vést zdravý životní styl a pracovat na své kondici, změníte své stravovací návyky a zvýšíte pohybovou aktivitu, budou pro vás výsledky pravidelného měření na InBody, při kterých okamžitě uvidíte všechny změny ve vašem těle, dobrou osobní motivací a vodítkem na cestě ke zdravému způsobu života.

Výsledky, které poskytne InBody měřením tělesného složení

tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, beztuková hmota, váha,

BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR),

doporučení minimální kalorické potřeby (BMR),

hodnocení tukové a svalové tkáně,

měření v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť,

vnitrobuněčná voda, mimobuněčná voda, proteiny, kostní/nekostní minerály, tuková hmota, kostní a svalová hmota, svalová hmota, bez tuková hmota, váha,

BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR),

svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, procento svaloviny v jednotlivých tělesných částech,

oblast tělesného tuku (růstový graf pro děti),

nutriční diagnóza (proteiny, minerály, tuk, edém),

tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza,

cílová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav tělesné zdatnosti, stupeň obezity, BCM, BMC, BMR, AC, AMC,

odhalí rizika vzniku edému v měřených segmentech,

změří obvody horních i dolních končetin, krku, hrudníku, pasu a boků.

Ceník mých služeb naleznete ZDE!

Výsledky, které poskytne InBody měřením tělesného složení: